Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Ahazaza, school van de hoop in Rwanda

Rick Hancke[Maandag 12 november 2012] Door Rik Hancké, toneelregisseur en acteur. Ahazaza, de school van de hoop, is een vrije (=onafhankelijke) school, zonder religieus onderricht. Het onderwijs is gebaseerd op kritische analyse, wederzijds respect en burgerlijke verantwoordelijkheid. Ze voedt de kinderen op met respect voor de morele principes die aan de basis liggen van elke maatschappij die de mensenrechten respecteert. Hancké neemt ons mee op een historisch tracé over Rwanda, vanaf Duitse kolonie over Belgisch mandaatgebied tot onafhankelijkheid. Lees verder