Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Intergenerationele solidariteit: op weg naar een samenleving voor alle seizoenen

Generaties[Maandag 14 januari 2013] Door Liesbeth De Donder, prof. in Agogische Wetenschappen en Sociale Gerontologie, VUB. Haar onderzoek richt zich vooral op de sociale aspecten van het ouder worden. Wat verstaan we eigenlijk onder intergenerationele solidariteit? Hoe kunnen we zo een project opzetten? Waarom zouden we dat moeten doen? Wat zijn de effecten op onze samenleving? Wat zijn belangrijke problemen en knelpunten, en vooral, hoe kunnen we daar mee omgaan? Via onderzoeksgegevens en enkele concrete voorbeelden uit de praktijk trachten we een antwoord te bieden op de vragen over intergenerationeel samenleven en solidariteit. Lees verder