Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Generatieclash

Generatieclash[Maandag 8 april 2013] Door Jos Vingerhoed, voorzitter Vlaamse Seniorencommissie ABVV. Wat veroorzaakt de kloof tussen jongeren en ouderen? Generaties tegen elkaar opzetten, is dat echt wat we momenteel nodig hebben? Is de generatieclash niet een zoveelste fake discussie? Een zoveelste poging om gewone mensen tegen elkaar op te zetten? Is de solidariteit tussen jongeren en ouderen zoek? Is er nog een toekomst voor de jongeren? Moeten jongeren bijdragen tot het pensioen van de ouderen? Lees verder