Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Merel en ik

Gudrun Bongaerts[Maandag 9 december 2013] Over rouwverwerking door Gudrun Bongaerts. In haar boek Merel en ik tracht Gudrun Bongaerts vragen te beantwoorden. Wat gebeurt er met iemand die een dierbare verliest? Wat gebeurt er de eerste dagen, de eerste maanden, de daaropvolgende jaren? Wat doet intens verdriet met een mens? Gudrun Bongaerts verloor haar zesendertigjarige zus aan borstkanker. Het kostte haar vier jaar om haar dood te aanvaarden. Lees verder