Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Ontstaan en belang van de seculiere samenleving

Kerk en staat[Maandag 14 april 2014] Jurgen Slembrouck. Neutraliteit van de overheid, scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid vormen het wezen van de seculiere, democratische rechtsstaat. Maar wat betekenen ze precies en waar komen ze vandaan? Wat is de plaats van de religie in een seculiere samenleving? Vormt het relativisme van de postmoderne filosofen, hun scepsis tegenover de waarden van de Verlichting een bedreiging voor de seculiere maatschappij? Lees verder