Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Is meer ongelijkheid onafwendbaar?

Ive Marx[Maandag 12 januari 2015] Ive Marx (Universiteit Antwerpen). De Franse econoom Thomas Piketty maakt grote furore met een boek waarin hij stelt dat onze samenlevingen onherroepelijk ongelijker worden. De topverdieners en de topvermogens zullen erop vooruit gaan, de rest van ons zal ter plaats blijven trappelen, in het beste geval. Hij is niet de eerste die een toekomst voorspelt met meer ongelijkheid. Lees verder