Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


De nieuwe coöperatie. Tussen realiteit en utopie

Walter Lotens[Maandag 9 februari 2015] Walter Lotens. ‘Het is belangrijk de idee van coöperatief ondernemen, gebaseerd op het principe van reciprociteit, te bestuderen, uit te breiden en opnieuw uit te vinden.’
Het coöperatieve gedachtegoed, gebaseerd op wederkerigheid, is terug van weggeweest. Het is een verrassende combinatie van utopie en realisme en situeert zich op het kruispunt tussen staat en burgers, tussen het economische en het sociale. In zijn lezing gaat de spreker op zoek naar allerlei coöperatieve initiatieven, in het Noorden zowel als in het Zuiden, die hun plaats trachten te vinden in de maatschappelijke ruimte. Lees verder