Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Zijn we met te veel? De huishouding van een dichtbevolkte wereld

Ward Bosmans[Maandag 9 maart 2015] Ward Bosmans. Er is nood is aan een ander ontwikkelingsmodel dat steunt op de beginselen van de ecologische economie en mondiale rechtvaardigheid. Deze presentatie behandelt de problematiek van een snel groeiende wereldbevolking: de gegevens, een verklaring van de snelle groei, de vooruitzichten, methodes om in te grijpen uit het verleden, de huidige opties van de UNO. Actuele uitdagingen voor ons: vergrijzing, migratie, het andere paradigma. Lees verder