Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Eerlijk eten: armoede en ondervoeding – welvaart en verspilling

Christaan Thoen[Maandag 11 mei 2015] Christiaan Thoen. In 2010 waren officieel bijna een miljard mensen ondervoed, vooral in het Zuiden. In het Westen daarentegen worden we meer en meer geconfronteerd met de welvaartsziekte obesitas en met een ongelofelijke verspilling van voedsel en water. Dan stelt zich de vraag: hoe komen we tot een systeem van duurzame landbouw en watergebruik dat de mensheid op onze planeet nog een toekomst geeft? Lees verder