Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij

De seculiere samenleving; over religie, atheïsme en democratie

patrick-loobuyck[Maandag 9 januari 2017] Lezing door Patrick Loobuyck, professor levensbeschouwing UAntwerpen en politieke filosofie UGent.
Samenleven in diversiteit is geen gemakkelijke oefening. Het kan alleen als iedereen de morele uitgangspunten van de seculiere samenleving aanvaardt: mensen moeten steeds als vrije en gelijke burgers behandeld worden. In deze lezing zullen de historische en filosofische achtergrond en betekenis van ons seculier politiek model uitgelegd worden. De ideeën zullen ook toegepast worden op concrete onderwerpen zoals levensbeschouwing in de publieke ruimte, levensbeschouwelijk onderwijs, vrijheid van meningsuiting etc. Er zal niet alleen aandacht besteed worden aan de manier waarop we politiek gezien met diversiteit moeten omgaan, maar ook aan de vraag op welke manier de levensbeschouwingen zelf met het seculiere uitgangspunt in het reine kunnen komen. De discussie over de (on)mogelijkheid van een ‘verlichte’ Euro-Islam is daar een actueel voorbeeld van.

de-seculiere-samenleving

Waar en wanneer?
Maandag 9 januari 2017 om 14u
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum
A. Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt

Reacties zijn gesloten.