Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij

Wat zoudt ge zonder het werkvolk zijn?

jacques_brepoels[Maandag 8 mei 2017] Lezing lezing  door Jaak Brepoels. De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830-2015.

De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830-2015. De arbeidersbeweging streefde aanvankelijk naar de maatschappelijke ontvoogding van de kleine man en vrouw die door het negentiende-eeuwse kapitalisme veroordeeld leken tot een armoedig bestaan. Dat dit ver achter ons ligt, is de verdienste van de arbeidersbeweging. Maar met de kennis van onze sociale geschiedenis is het povertjes gesteld. Alleen wie de jaren van sociale onzekerheid en schaarste aan den lijve gevoeld heeft, beseft welke strijd en inzet de welvaartsmaatschappij, die we vandaag als vanzelfsprekend ervaren, hebben doen ontstaan.

Een interview met Jaak Brepoels vindt u hier.

Waar en wanneer?
Maandag 8 mei 2017 om 14u
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum
A. Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt

Reacties zijn gesloten.