Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Mythes en legendes in de klassieke muziek

[Maandag 14 januari 2019] Lezing door Waldo Geuns. Waldo Geuns, klassiek pianist, kennen we nog van zijn vorige lezing over muziek en filosofie. Tijdens de lezing ‘Mythes en legendes in de klassiek muziek’ vertelt hij over het bijgeloof en de ‘rare’ verhalen die circuleren over bepaalde componisten en muziekwerken, gaande van de vroege religieuze muziek ten en met de muziek van tegenwoordig. Lees verder


De seculiere samenleving; over religie, atheïsme en democratie

patrick-loobuyck[Maandag 9 januari 2017] Lezing door Patrick Loobuyck, professor levensbeschouwing UAntwerpen en politieke filosofie UGent.
Samenleven in diversiteit is geen gemakkelijke oefening. Het kan alleen als iedereen de morele uitgangspunten van de seculiere samenleving aanvaardt: mensen moeten steeds als vrije en gelijke burgers behandeld worden. In deze lezing zullen de historische en filosofische achtergrond en betekenis van ons seculier politiek model uitgelegd worden. De ideeën zullen ook toegepast worden op concrete onderwerpen zoals levensbeschouwing in de publieke ruimte, levensbeschouwelijk onderwijs, vrijheid van meningsuiting etc. Lees verder


De nieuwe coöperatie. Tussen realiteit en utopie

Walter Lotens[Maandag 9 februari 2015] Walter Lotens. ‘Het is belangrijk de idee van coöperatief ondernemen, gebaseerd op het principe van reciprociteit, te bestuderen, uit te breiden en opnieuw uit te vinden.’
Het coöperatieve gedachtegoed, gebaseerd op wederkerigheid, is terug van weggeweest. Het is een verrassende combinatie van utopie en realisme en situeert zich op het kruispunt tussen staat en burgers, tussen het economische en het sociale. In zijn lezing gaat de spreker op zoek naar allerlei coöperatieve initiatieven, in het Noorden zowel als in het Zuiden, die hun plaats trachten te vinden in de maatschappelijke ruimte. Lees verder


Merel en ik

Gudrun Bongaerts[Maandag 9 december 2013] Over rouwverwerking door Gudrun Bongaerts. In haar boek Merel en ik tracht Gudrun Bongaerts vragen te beantwoorden. Wat gebeurt er met iemand die een dierbare verliest? Wat gebeurt er de eerste dagen, de eerste maanden, de daaropvolgende jaren? Wat doet intens verdriet met een mens? Gudrun Bongaerts verloor haar zesendertigjarige zus aan borstkanker. Het kostte haar vier jaar om haar dood te aanvaarden. Lees verder


De Val

Ivo Konings[Maandag 11 februari 2013] Ivo Konings leest voor uit zijn nieuwe boek ‘De Val’, over de problematiek van mensen met een beperking. Een primeur voor de Grijze Geuzen, want het boek verschijnt pas in maart 2013. Diverse thema’s zoals euthanasie, pedofilie, verlatingsangst, maar ook liefde en inlevingsvermogen komen aan bod. Ook de toegankelijkheid van onze samenleving, dit zowel fysiek als op vlak van aanvaarding en psychologische drempels, komt prominent naar voor. Lees verder