Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Wat zoudt ge zonder het werkvolk zijn?

jacques_brepoels[Maandag 8 mei 2017] Lezing lezing  door Jaak Brepoels. De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830-2015.

De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830-2015. De arbeidersbeweging streefde aanvankelijk naar de maatschappelijke ontvoogding van de kleine man en vrouw die door het negentiende-eeuwse kapitalisme veroordeeld leken tot een armoedig bestaan. Dat dit ver achter ons ligt, is de verdienste van de arbeidersbeweging. Maar met de kennis van onze sociale geschiedenis is het povertjes gesteld. Lees verder


Voorbij wij en zij in tijden van radicalisering

fouad_gandoul[Maandag 10 april 2017] Lezing door Fouad Gandoul.
Socio-politieke en historische schets van het probleem van radicalisering van jonge moslims in een groter kader (secularisering, postmodernisme, aftakeling van het sociaal weefsel in het Midden Oosten in tijden van hypermedia). Fouad Gandoul is politicoloog, secretaris van Empowering Belgian Muslims vzw en regioverantwoordelijke ACV-Limburg. Lees verder


Verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting

tinneke-beeckman[Maandag 13 maart 2017] Lezing door Tinneke Beeckman, filosofe en columniste.
De Verlichtingsidealen als het streven naar waarheid en gelijkheid zijn in onbruik geraakt. In plaats daarvan overheerst een ambigu postmodern denken dat voortdurend verwarring schept en waarheidsaanspraken onmogelijk maakt. Ontsporingen als sinister fundamentalisme en hardnekkig neoliberalisme zijn daarvan het gevolg.

Lees verder


Geweld en religie: de heilige teksten

geert-lernout[Maandag 13 februari 2017] Lezing door Geert Lernout, literatuurwetenschapper UAntwerpen die veel publiceerde over de heilige boeken en de Ierse schrijver James Joyce.

Wie een beetje volgt wat er in de wereld gebeurt, weet dat religieus geweld overal een probleem blijft. De drie grote religies van het boek, islam, jodendom en christendom hebben er voortdurend mee te maken. Als we de respectieve boeken van deze godsdiensten onbevooroordeeld lezen, blijkt dat geweld een belangrijk deel uitmaakt van de boodschap. Maar in de laatste eeuwen en nog meer vanaf het midden van de 20ste eeuw is onze houding tegenover geweld en discriminatie helemaal veranderd. Lees verder


De seculiere samenleving; over religie, atheïsme en democratie

patrick-loobuyck[Maandag 9 januari 2017] Lezing door Patrick Loobuyck, professor levensbeschouwing UAntwerpen en politieke filosofie UGent.
Samenleven in diversiteit is geen gemakkelijke oefening. Het kan alleen als iedereen de morele uitgangspunten van de seculiere samenleving aanvaardt: mensen moeten steeds als vrije en gelijke burgers behandeld worden. In deze lezing zullen de historische en filosofische achtergrond en betekenis van ons seculier politiek model uitgelegd worden. De ideeën zullen ook toegepast worden op concrete onderwerpen zoals levensbeschouwing in de publieke ruimte, levensbeschouwelijk onderwijs, vrijheid van meningsuiting etc. Lees verder


Driving Down the Blues Highway

marc_borms[Maandag 14 november 2016] Muzikale lezing. Marc Borms (jullie welbekend van zijn vorige lezing From Slavery to Freedom) en zijn broer Luc, brengen het verslag van hun reis door de  Mississippi delta op een muzikale manier. De verhalen van hun zoektocht naar de ‘roots’ van de blues worden gekoppeld aan live muziek en bovendien rijkelijk geïllustreerd met beelden en film clips die ze tijdens hun reis gemaakt hebben. Lees verder


Muziek is een hogere vorm van openbaring dan alle wijsheid en filosofie

Waldo_Geuns[maandag 9 mei 2016] Waldo Geuns, pianist, musicoloog en filosoof. Met bovenstaand citaat suggereert Ludwig van Beethoven op welke manier muziek en filosofie broederlijk elkaar de hand reiken. Veel muzikanten én filosofen hebben beide willen verenigen om zo de begrenzingen van de disciplines te kunnen overstijgen. Beroemde voorbeelden zijn de grootse romantische Gesamtkunstwerken of ‘muziekdrama’s’ van Richard Wagner, de liederen die de filosoof Friedrich Nietzsche componeerde, of de fraaie muzikale metaforen van de Franse ‘filosoof van de creativiteit’ Henri Bergson die voor zijn oeuvre gelauwerd werd met de Nobelprijs. Lees verder


Pleidooi voor een positief atheïsme

Ludo_Abicht[Maandag 14 maart 2016] Ludo Abicht. De grote religies boden een antwoord op de grote levensvragen (waar komen we vandaan? – waar gaan we heen? – wat kunnen we met zekerheid weten? – wat moeten we doen?), maar sinds de Renaissance en vooral de Verlichting aanvaarden we in het Westen hun antwoorden niet langer.  Het militante, antiklerikale atheïsme – à bas la calotte! – was een noodzakelijke reactie op de dominantie van de religies, in het Westen vooral het christendom.  De antwoorden werden weliswaar terecht verworpen, maar de existentiële vragen blijven.  Dat is de fase van het positieve atheïsme dat zelf op zoek gaat naar antwoorden op de levensvragen, los van de strijd tegen de kerken.   Lees verder