Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij

Over de Grijze Geuzen

De “Grijze Geuzen Hasselt” is een vrijzinnige vereniging van en voor 50-plussers die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. De Grijze Geuzen biedt haar leden de gelegenheid om gelijkgezinden te ontmoeten in een vriendschappelijke en ontspannen sfeer. Het Grijze Geuzen bestuur plant jaarlijks voordrachten waarin getracht wordt thema’s uit verschillende disciplines (geschiedenis, wetenschap, filosofie, muziek, ethiek, religie, ecologie, etc.) vanuit een vrijzinnig-humanistisch perspectief te benaderen. Ook aan de seniorenproblematiek, in de ruimste zin van het woord, wordt aandacht geschonken. Daarnaast staan er voor de GG leden meer ontspannende activiteiten op het programma: uitstap, wandeling, bbq etc. De Grijzen Geuzen Hasselt ontmoeten mekaar de tweede maandag van elke maand om 14 uur in Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt.

De toegang tot de lezingen is gratis voor alle leden van de Grijze Geuzen. Niet-leden betalen 5 €.

Hoe kan u lid worden?

  • Door 12,50 € per persoon over te schrijven op rekeningnummer BE33 0000 1600 9646 van de Grijze Geuzen Hasselt met vermelding ‘nieuw lid GGH’.
  • Door uw lidmaatschap te betalen op één van onze lezingen.

Contactpersonen

Foto_Fernand_Bronders Foto_Paul_Massant
Voorzitter: Fernand Bronders
(011) 224495
Secretaris: Paul Massant
(011) 343517
foto_norbert_debruyne Foto_Hilda_Lefever
Ondervoorzitter: Norbert De Bruyne
(011) 311034
Penningmeester: Hilda Lefever
(011) 224495

Schrijf ons op grijze.geuzen.hasselt@telenet.be of bel met onze secretaris, Paul Massant op (011) 343517.

Ontmoetingsplaats:

Vrijzinnig OntmoetingsCentrum Hasselt
A. Rodenbachstraat 18 – 3500 Hasselt
(011) 352780