Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Desiderius Erasmus schudt ons wakker met spotternijen, al 501 jaar lang

Erasmus[Maandag 12 maart 2012] Voordracht door Christian Vandermeer, lid GG Hasselt. Desiderius Erasmus schrijft anno 1511 de befaamde Laus stultitiae, algemeen gekend onder de naam Lof der Zotheid, een spotternij die de dwaze houding van velerlei mensen beschrijft. Enerzijds krijgen wij zo een idee van het dagelijks leven van toen. Aan de andere kant beseft de aandachtige lezer wel dat de zeer geleerde Erasmus steeds bekommerd was om wat er allemaal beter kon in zijn wereld. Lees verder