Grijze Geuzen Hasselt

Vrij, vrijzinnig en gastvrij


Stand van zaken van de armoedebestrijding in Vlaanderen

Frederic Vanhauwaert[Maandag 13 april 2015] Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede. In 2013 kreeg Netwerk tegen Armoede de Prijs voor de Democratie. (Het bronzen beeld dat aan deze prijs verbonden is werd ontworpen door Walter De Buck.) In deze organisatie werken 60 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Lees verder